Privacy Policy

Cookies en privacy

Hieronder willen wij u informeren over de omgang met uw gegevens volgens art. 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
 

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de hieronder weergegeven inzameling en verwerking van gegevens is de dienst die wordt vermeld in het impressum.

 

Gebruiksgegevens

Als u onze website bezoekt, worden op onze server tijdelijk zogenaamde gebruiksgegevens
opgeslagen voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van onze
website te verbeteren. Dit gegevensbestand bestaat uit:

 • de pagina vanaf waar het bestand werd opgevraagd,
 • de naam van het bestand,
 • de datum en het tijdstip van de opvraging,
 • de overgedragen hoeveelheid gegevens,
 • de toegangsstatus (bestand doorgestuurd, bestand niet gevonden),
 • de beschrijving van het type van de gebruikte browser,
 • het IP-adres van de opvragende computer, dat zodanig wordt ingekort dat het niet meer kan worden herleid tot een persoon.
 • De vermelde protocolgegevens worden alleen anoniem opgeslagen.

 

2. GEGEVENSOVERDRACHT AAN DERDEN

 • Wij geven geen gegevens door aan derden.
 • Gegevensoverdracht naar derde landen.
 • Wij geven geen gegevens door naar derde landen.
 

3. COOKIES

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons de website goed te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en te analyseren wat werkt en waar het moet worden verbeterd.

 

Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste online diensten, maakt onze website gebruik van cookies van de eerste partij en van derden voor een aantal doeleinden. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.
De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden vooral gebruikt om te begrijpen hoe de website functioneert, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties te leveren die relevant zijn voor u, en al met al om u een betere en betere gebruikerservaring te bieden en om uw toekomstige interacties met onze website te helpen versnellen.

 

Welke soorten cookies gebruiken we?

Essentieel: Sommige cookies zijn essentieel voor u om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en veiligheidsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of slaan geen persoonlijke informatie op. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en veilig producten toevoegen aan uw winkelwagen en afrekenen.
 
Statistieken: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek etc. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en te analyseren hoe goed de website presteert en waar het moet worden verbeterd.
 
Marketing: Onze website toont advertenties. Deze cookies worden gebruikt om de advertenties die wij aan u tonen te personaliseren zodat ze voor u betekenisvol zijn. Deze cookies helpen ons ook om de efficiëntie van deze reclamecampagnes bij te houden.
De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen, kan ook door de derde partij worden gebruikt om u advertenties op andere websites in de browser te laten zien.
 
Functioneel: Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen. Deze functionaliteiten omvatten het inbedden van content zoals video’s of het delen van content op de website op social media platforms.
 
Voorkeuren: Deze cookies helpen ons uw instellingen en surfvoorkeuren op te slaan, zoals taalvoorkeuren, zodat u een betere en efficiëntere ervaring heeft bij toekomstige bezoeken aan de website.
 

Hoe kan ik de cookie-voorkeuren controleren ?

Als u besluit om uw voorkeuren later tijdens uw surfsessie te wijzigen, kunt u op het tabblad “Privacy & Cookiebeleid” op uw scherm klikken. Dit geeft de toestemmingsverklaring weer, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.
Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om de door websites gebruikte cookies te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies gaat u naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

 

4. Trackingtools

Google analytics

Om de weergave van onze website af te stemmen op de behoeften, maken wij gepseudonimiseerde gebruikersprofielen op met behulp van google analytics. Google analytics maakt gebruikt van cookies die op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen en gelezen. Op die manier kunnen wij terugkerende bezoekers herkennen en als dusdanig tellen. De gegevensverwerking gebeurt met het belang om te achterhalen hoe vaak onze website wordt opgevraagd door verschillende gebruikers.

De informatie die wordt gegenereerd door het cookie over uw gebruik van deze website, wordt in de regel doorgestuurd naar een server van google in de vs en daar opgeslagen. Aangezien wij ip-anonimisering hebben ingeschakeld op deze website, wordt uw ip-adres echter door google eerst ingekort binnen de lidstaten van de europese unie. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige ip-adres doorgestuurd naar een server van google in de vs (een gepast gegevensbeschermingsniveau volgens art. 45 Lid 1 avg is voorhanden door de deelname van google aan het privacy shield) en daar eerst ingekort. Google zal alle informatie alleen strikt doelmatig gebruiken, om het gebruik van onze website voor ons te analyseren en rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten.

U kunt op elk ogenblik verzet aantekenen tegen de verwerking. Gelieve hiervoor een van de volgende mogelijkheden te gebruiken:

U kunt de opslag van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten.

U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden gegenereerd, en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw ip-adres), worden doorgestuurd naar google en worden verwerkt door google, door de browser plug-in via de volgende link http://tools.Google.Com/ dlpage/gaoptout?Hl=en te downloaden en installeren.

U kunt bovendien de registratie door google analytics verhinderen door een opt-out cookie te plaatsen, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij bezoek aan deze website blijvend verhindert:

U kunt verzet aan tekenen tegen de verwerking van uw gegevens door google analytics.

5. Retargeting google

Wij maken geen gebruik van remarketingtechnologieën van google.

6. Social media plug-ins

Wegens de gegevensbescherming integreren wij geen social media plug-ins rechtstreeks op onze website. Wanneer u onze website opvraagt, worden derhalve geen gegevens doorgestuurd naar sociale netwerken, zoals facebook, twitter, xing of google+. Profiling door derden is dus uitgesloten.

7. Toelichtingen van de veiligheidsmaatregelen

Gegevensveiligheid

Om uw gegevens zo uitvoerig mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegangen, treffen wij technische en organisatorische maatregelen. Wij maken op onze pagina’s gebruik van een versleutelingsprocedé. Uw gegevens worden door uw computer naar onze server en omgekeerd doorgestuurd via het internet door middel van een tls-versleuteling. U kunt dit zien aan het gesloten sleutelsymbool in de statusbalk van uw browser, die begint met https://.

8. Rechten van de gebruiker

Bij verwerking van uw persoonsgegevens verleent avg u als websitegebruiker bepaalde rechten:

1. Informatierecht (art. 15 Avg):

U hebt het recht om een bevestiging te vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt; is dat het geval, dan hebt u recht op informatie over deze persoonsgegevens en op de informatie die in detail wordt uiteengezet in art. 15 Avg.

2. Recht op correctie en verwijdering (art. 16 En 17 avg):

U hebt het recht om onmiddellijk de correctie van verkeerde persoonsgegevens over u en desg. De vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te vragen. U hebt bovendien het recht om te vragen dat persoonsgegevens over u onmiddellijk worden verwijderd, voor zover een van de redenen die in art. 17 Avg in detail worden uiteengezet, van toepassing is, bijv. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden.

3. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 Avg):

U hebt het recht om de beperking van de verwerking te vragen, wanneer een van de in art. 18 Avg vermelde voorwaarden van toepassing is, bijv. Als u verzet hebt aangetekend tegen de verwerking voor de duur van een eventuele controle.

4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 Avg):

In bepaalde gevallen, die in detail worden uiteengezet in art. 20 Avg, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, resp. Om de overdracht van deze gegevens aan een derde te vragen.

5. Recht op verzet (art. 21 Avg):

Worden gegevens op grond van art. 6 Lid 1 s. 1 Lit. F verzameld (gegevensverwerking om rechtmatige belangen te vrijwaren), dan hebt u het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de verwerking. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, tenzij er aantoonbaar dwingende redenen zijn voor de verwerking, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

6. Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende instantie.

U hebt volgens art. 77 Avg het recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende instantie, wanneer u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, indruisen tegen de gerechtelijke bepalingen op het vlak van gegevensbescherming. Het recht om klacht neer te leggen kan in het bijzonder bij een toezichthoudende instantie in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermeende inbreuk worden geldend gemaakt.

9. Contactpersoon gegevensbescherming

Onze contactpersoon voor gegevensbescherming staat tot uw beschikking voor inlichtingen of voorstellen in verband met gegevensbescherming:

10. Verdere inhoud van de privacyverklaring

10.1. Contact

U kunt contact met ons opnemen via het onderstaande adres:

Ut huus
Jan schamhartstraat 5
8121 Cm olst
Telefoon 0570 – 68 39 39
Info@uthuus.Nl

Om u van dienst te zijn en voor de controle en beantwoording van uw vraag hebben wij uw naam, het onderwerp, uw mailadres, uw telefoonnummer en een korte beschrijving van uw vraag nodig. Andere gegevens mag u meedelen, maar dat is niet verplicht. Deze gegevens worden alleen binnen onze ondernemingsgroep verwerkt, en slechts zolang als nodig is voor de afwikkeling en voor zover de verwerking niet onderworpen is aan wettelijke of technische bewaarplichten.

Met de inzending van een mail verklaart u zich ermee akkoord dat de door u vermelde gegevens worden geregistreerd, opgeslagen en alleen worden verwerkt voor de controle en beantwoording van uw verzoek binnen de ondernemingsgroep.

Rechtsgrond van de verwerking is art. 6 Lid 1 s. 1 Lit. A avg. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw vraag. Uw toestemming kan op elk ogenblik worden herroepen, bijv. Via e-mail aan info@uthuus.

10.2. Facebook bedrijfspagina

Wij beheren verschillende facebook-pagina’s op grond van art. 6 Lid 1 s. 1 Lit. F avg. Wij verzamelen, bewaren of verwerken op geen enkel ogenblik persoonsgegevens van onze gebruikers op deze site. Verder worden geen andere gegevensverwerkingen door ons uitgevoerd of geïnitieerd. De gegevens die u invoert op onze facebook-pagina, zoals bijvoorbeeld commentaren, video’s of foto’s, worden door ons op geen enkel ogenblik voor andere doeleinden gebruikt of verwerkt.

Facebook maakt gebruik van zogenaamde webtrackingmethoden op deze pagina. Gelieve u ervan bewust te zijn: het kan niet worden uitgesloten dat facebook uw profielgegevens gebruikt om uw gewoonten, persoonlijke relaties, voorkeuren, enz. Te analyseren. Wij hebben geen enkele invloed op de verwerking van uw gegevens door facebook.